Tylko z nami sp. z o.o.

22 378 26 20

kontakt@tylkoafryka.pl

ul. Nowogrodzka 31,

00-511 Warszawa


afryka-802Tylko z Nami Sp. z o.o. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1308.

Gwarancja bankowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Tylko z Nami Sp. z o.o. działa w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie Klientów w zwieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w  krajach europejskich i pozaeuropejskich.

Tylko z Nami Sp. z o.o. Numer KRS 000411447 NIP 7010334143 REGON 146004192 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy: 10 000 zł